Startside

Århus Stadsgilde

Gilderne i Århus

Udvalg

Herolden

Fonde

Kalender

Links

 

Fonde i Århus Stadsgilde

 Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden yder økonomisk støtte til humanitært arbejde - ansøgning til året uddeling, skal være fonden i hænde senest 23. marts.

                      Formand Jonna Lyhne,

                      Bekkasinvej 1 A, 8270 Højbjerg

                     Tlf. 8627 5833, mobil 2184 0045

                     e-mail: jonna@lyhne-blanket.dk

 

Spejderfonden

Yder støtte til formål indenfor spejderkorpsene i Aarhus

                      Formand Henrik Mejer,

                      Koppelvej 12, 8220 Brabrand

                      Tlf. 8625 3923

                       e-mail: henrik@mejer.org

 

Udvalget vedr. flagblokke

Ikke en fond, men yder støtte til formål indenfor spejderkorpsene i Aarhus

                     Nils Liljeberg,

                     Bynkevej 11, 8240 Risskov

                     Tlf. 8617 5820

                     e-mail: liljeberg@outlook.dk

 

Århus Stadsgilde

Ikke en fond, men kan i særlige tilfælde yde støtte til formål indenfor spejderkorpsene i Aarhus

   “Der kan ikke ydes tilskud igen før 2018. Næste ansøgningfrist er 1. marts 2018

 

                     Kjeld Hedelund Jørgensen

                     J. P. Larsens Vej 118, 4., 2.

                     8220 Brabrand

                     Tlf. 30 62 27 92

                     e-mail: Kjeld_hedelund@stofanet.dk