Startside

Århus Stadsgilde

Gilderne i Århus

Udvalg

Herolden

Fonde

Kalender

Links

 

 

Fonde i Århus Stadsgilde

 Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden yder økonomisk støtte til humanitært arbejde - ansøgning til året uddeling, skal være fonden i hænde senest 23. marts.

                      Formand Jonna Lyhne,

                      Bekkasinvej 1 A, 8270 Højbjerg

                     Tlf. 8627 5833, mobil 2184 0045

                     e-mail: jonna@lyhne-blanket.dk

 

Spejderfonden

Yder støtte til formål indenfor spejderkorpsene i Aarhus

                      Formand Henrik Mejer,

                      Koppelvej 12, 8220 Brabrand

                      Tlf. 8625 3923

                       e-mail: henrik@mejer.org

 

Udvalget vedr. flagblokke

Ikke en fond, men yder støtte til formål indenfor spejderkorpsene i Aarhus

                     Nils Liljeberg,

                     Bynkevej 11, 8240 Risskov

                     Tlf. 8617 5820

                     e-mail: liljeberg@outlook.dk