Startside

Århus Stadsgilde

Gilderne i Århus

Udvalg

Herolden

Kalender

Fonde

Links

 

HEROLDEN

 

·         Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus!

·         Udkommer 9 gange årligt, i månederne februar, marts, april, maj,

          juni, september, oktober, november, december!

·         Deadline er den 15. i måneden før udgivelse!

·         Elektronisk medie som mangfoldiggøres i et stærkt begrænset antal

          eksemplarer til forsendelse efter aftale.

 

Redaktør:

                      Ole Andreasen

                      Grøndalsvej 170, 8260 Viby J

                      2463 8295

                      e-mail: herolden@mail.dk

 

Læse seneste nummer på PC

 

Læse seneste nummer på iPad

 

Link til Heroldens arkiv i WEB format

 

Link til Heroldens arkiv i pdf format til udskrivning