Startside

Århus Stadsgilde

Gilderne i Århus

Udvalg

Herolden

Fonde

Kalender

Links

 

 

 

Århus Stadsgilde

 Stadsgildemester:

                      

                      Kjeld Hedelund Jørgensen

                      J. P. Larsens Vej 118, 4. 2, 8220 Brabrand

                      Tlf. 3062 2792

                      Kjeld_hedelund@stofanet.dk

 

Stadsgildekansler:

                      Elisabeth Møller

                      Højvangsvej 89, Stavtrup, 8260 Viby J

                      Tlf. 8628 1601

                    elisabeth.frans.moeller@gmail.com

 

Stadsgildeskatmester:

                      Uffe Jørgensen

                      Karensmindevej 33, 8260 Viby J

                      Tlf. 8629 4719

                      uffeogjette@stofanet.dk

 

International sekretær:

                     Helle Kristensen,

                     Kildegården 14, Aarhus C,

                     Tlf.86 19 70 70,

                     hellekathrine@mail.dk

 

Uddannelsessekretær:

                      Bente Bigum

                      H. C. Andersens Vej 1, 8230 Åbyhøj

                      Tlf. 8625 9785

                      Bente.bigum@stofanet.dk

 

Redaktør af HEROLDEN:

                      Ole Andreasen

                      Grøndalsvej 170, 8260 Viby J

                      2463 8295

                      herolden@mail.dk