9. SCT. GEORGS GILDE

 

Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af tidligere spejdere, der ud fra mottoet "engang spejder altid spejder" søger at udbrede gildeidealerne i samfundet.

Der er ca. 4500 gildebrødre i Danmark fordelt på ca.180 gilder, hvoraf de 8 er i Århus.

9. Århus Gilde har fået lov til at holde møder i Fredenskirkens sognelokaler den første onsdag i måneden.

Gildet er opdelt i grupper, der mødes på skift i hjemmene en gang om måneden.

  • Medlemmer af gildet hjælper til ved kirkens årlige basar og deltager derudover i en række andre fælles aktiviteter indenfor gilderne.
  • I april måned 2000 hjalp en del gildebrødre med til loppemarkedet til fordel for spejdermuseet og en afdeling af KFUM-spejderne i Århus.
  • Nogle gildebrødre er involveret i sølvøkseløbet, der er et natløb for alle spejdere over 12 år i Århus. Det afholdes hvert år i april måned.
  • Den 23.september 2000 arrangerede 9.gilde for Århus Stadsgilde et punktstævne for gildebrødre fra hele Danmark. Der deltog 97 gildebrødre.
  • Næste større arrangement bliver planlægningen af et spejderløb for spejderne i området.

Har du som tidligere spejder eller rådsmedlem lyst til at være med i en spændende fritidsaktivitet for voksne, så kontakt
Gildemester Arne Hvid Christiansen