10 

HEROLDEN 

Frans indledte med at fortælle om sin 

musikalske baggrund fra Skive, hvor 

faderen havde sat en annonce i Skive 

Dagblad om at få en at spille med, og 

det er i første omgang grunden til at 

han står her i dag. Spillelæren Kathri-

ne Larsen kom således hjem til dem, 

hvor børnene jo skulle lære at spille og 

skulle også gå til dans. 

Hele familien var meget musi-

kalsk, Frans havde 3 brødre, som alle 

har beskæftiget sig med musik, kun en 

levende er tilbage og han spiller i Vi-

borg.   I pausen blev vi beværtet med 

et rigtig lækkert traktement med selv-

smurt ”dyrlægens natmad”, roastbeef, 

rullepølse og sluttede af med ost. 

En meget hyggelig aften, hvor 

vi alle fik rørt stemmebåndene og som 

sædvanligt sang vi ”Nu er jord og him-

mel stille” til sidst. 

Birthe 

Den 4. marts mødtes 18 gilde-

brødre til årets gildeting. Vi startede 

med at spise ”Snysk” som er en ret fra 

Sønderjylland. Det var lækkert. Henrik 

blev valgt til ordstyrer og startede med 

at fortælle at gildetinget var rettidigt 

indkaldt. 

Derefter gav han ordet til gilde-

mesteren som aflagde beretning om 

årets forskellige arrangementer. Der 

kan nævnes ” en aften i musikkens 

tegn”, besøg hos De grå Busser i Ry-

omgård, Sct. Georgs Gildehal sammen 

med 2. og 9. Gilde, friluftsgildehal ved 

Spejder-museet, Fritz le Fevre der for-

talte om Frederiksbjergs historie, Alice 

der delte sine ferieminder fra en tur til 

Bretagne med os. 

Årets udflugt gik til Alrø, hvor 

vi spiste kæmpe tarteletter og endte 

ved Odder museum. Vi havde også 

besøg af Donald Smith som fortalte 

om AUH. Beretningen blev vedtaget. 

Derefter aflagde gildeskatmestren det 

reviderede regnskab og næste års bud-

get som blev vedtaget med uændret 

kontingent. 

Så aflagde grupperne beretning. 

Gruppe 61 havde fortalt om åer i Dan-

mark. Gruppe 62 havde haft om broer 

fra hele verden. Gruppe 63 havde haft 

forskellige emner som husholdnings-

maskiner igennem tiderne, Søvnapnø, 

kulsviere, udlandskorrespondenter og 

foregangskvinder og så kunne gruppen 

ikke huske mere. 

Så gik vi til valget og på nær to 

suppleantposter var der genvalg over 

hele linjen. Så det var jo meget nemt. 

Sonja takkede for året der var 

gået og Henrik takkede på vores vegne 

gildeledelsen for deres arbejde. Så var 

det tid til kaffe, fastelavnsbolle og en 

masse hyggesnak inden det var tid til 

at synge ”Nu er jord og himmel stille” 

og takke for en dejlig aften. 

Inger A.  

Mandag den 25. februar var vi 

med på en ”rejse” i Grønland med 

Hanne og Søren Mejer. Hannes foræl-

dre boede i flere år på Grønland så hun 

er tildels opvokset der. Som voksen 

har hun arbejdet på Grønland i flere 

omgange. 

Hanne fortalte levende om sine 

oplevelser, især fra det sydlige Grøn-

land. Der er faktisk ganske frodigt, så 

der kan dyrkes kartofler og grønsager. 

Hun fortalte også om de første som 

bosatte sig i Grønland, som kom fra