10 

 

HEROLDEN 

Den 6. november mødtes vi i Lan-

genæskirken til gildemøde. Overskriften 

var ”tilbageblik”. Mange havde spekuleret 

på, hvad det dækkede over. Det kan være 

svært at finde på, hvad der skal ske på 

møderne. 

Så overskriften dækkede over at 

Kirsten, der som vores IT-ansvarlige lig-

ger inde med en masse billeder, som hun 

havde lavet et dias show af, som vi kunne 

hygge os med. Det er altid sjovt at se bil-

leder fra tidligere arrangementer. 

At mindes tiden da vi stadig havde 

besøg af nordmændene, vores årlige ud-

flugter som altid er gode. Så der blev gri-

net og snakket på livet løs. Der blev også 

gættet om, hvem der var på billederne. 

Nogle kunne ikke engang kende sig selv. 

Så var det godt vi andre kunne. 

Det var sjovt at sidde og høre de 

forskellige bemærkninger. ”Hvem er han 

med kasketten? Det er da Ole. Nej siger 

Ole, der har jeg aldrig været med.” Det 

havde han nu. Aftenen var også krydret 

med et par sange blandt andet ”En sang til 

pensionisterne”. 

Så var det blevet tid til kaffe og en 

bid brød, inden vi igen skulle afslutte en 

aften i hinandens hyggelige selskab. 

Inger A. 

Oktober måned i 8. Gilde foregik 

som gæster hos 5. Gilde, der den 2. okto-

ber kunne holde 29. års fødselsdag. Vi var 

vel repræsenteret og hyggede os med vore 

venner, lyttede til gildemester Henning 

Holcks gildemestertale om naturkatastro-

ferne i USA de senere år, senest i Hou-

ston, Texas og om præsident Trumps mur 

til Mexico, det hele illustreret med bille-

der og egne video optagelser fra rejser i 

USA. 

Kirsten Nilsson fortalte i sin 5 mi-

nutter Sct. Georg om sine 38 år i Marine-

hjemmeværnet. 

Vi deltog også i Stadsgildets og 

Østjysk Distrikts Fellowship Day arrange-

ment på Diakonhøjskolens i Højbjerg, 

hvor vi først lyttede til stadsgildemester 

Kjeld Hedelunds gildemestertale og sene-

re Fellowship budskabet, og i eftergilde-

hallen til foredraget om levevilkårene i 

Iran, fortalt af sognepræst Trine Frisenette 

Lundum Sogn. 

Flere i gildet havde en travl tid, da 

vi sorterede og solgte på livet løs gennem 

en 14 dages periode på Spejdermuseets 

loppemarked, og så koordinerede vi med 

vore 5-6 mands team, indsamlingen til 

Dansk Flygtningehjælp i Risskov med et 

resultat på kr. 60.620. Flere og flere bi-

drager via mobile pay, som var inkluderet 

i resultatet med kr. 13.326. 

Vi er også i fuld gang med at for-

berede Stadsgildets Nytårsgildehal den 

12. januar med en middag og underhold-

ning. Deltagerne kan roligt glæde sig – 

for det bliver godt. 

Frits 

9. Gilde besøgte Dokk1 onsdag 

den 11. oktober.  Vi havde længe snakket 

om i gildet, at vi ville da besøge det nye 

multimediehus, Dokk1. Denne efterårsdag 

blev det så en realitet. 

Dokk1 er en spektakulær bygning, 

som man siger på nydansk. Og lad det 

være sagt med det samme: enten er man 

vild med bygningen eller også er man det 

ikke? Hvad jeg er, fremgår vidst tydeligt, 

når dette ref. Er læst. 

Der er gode parkeringsforhold. En 

sjældenhed i dag, når man skal besøge en 

kunst – eller museumsbygning Indgangs-

trappen! Så fint og arkitekttegnet - den er 

bare umulig at gå normalt på - ligesom 

trapperne i ”Aros”. Heldigvis var der ele-

vatorer op til foyeren og ikke alle elevato-

rer var aflåst. Foyeren: hvis man har væ-

ret i en lufthavns ankomsthal, ja, så har 

man et godt sammenlignings grundlag! 

Bedst som man gik rundt, var man i 

bogafdelingen – og så ude igen. Lange 

slisker og elevatorer førte de besøgende 

op og ned i bygningen. Disse slisker, sy-

nes jeg, må være ideelle til konditionstræ-

ning. Overalt mange mennesker: gruppe-

rum, hvor unge havde gruppearbejde, lege
- og læserum for børn, arbejdsrum for 

teenager med et eller andet projekt osv. 

osv.