10 

HEROLDEN 

 

 

Aldersrentenydere i Sct. Georgs Gilderne 

- forener eder!  

 

Sort på hvidt fik gildebrødrene i 1., 2. og 3. gilde at vide, at vi er nogle 

forbenede, senile og forstokkede fortidslevninger - helt ude af kontakt 

med tidens rørelser - helt uden forståelse for ungdommens tarv og krav.  

Derfor skal der være gilde for de unge, altså "ungdomsgilder", og festar-

rangørerne er Rosenberg og Mynster, som sikkert særdeles velmenende 

udsendte en rundskrivelse 1. december 1954 med titlen: ”Skal vi starte et 

4. gilde?" Nu skal det dog indrømmes arrangørerne, at de er ædelmodige 

mod de gamle gildesvingere - det tillades de af fortidslevningerne, som 

går i barndom, at danne kødrand, når ungdomsgildet boltrer sig, mens alle 

vi andre får nøjes med at mimre rundt i vore rullestole og vor indholdslø-

se gildetilværelse.  

Jeg betakker mig for en plads i kødranden - jeg fraråder opdeling i gilder-

ne efter alder. Det naturlige må være en blanding af unge og ældre i det 

enkelte gilde til gensidig gavn og glæde. De unges energi og vovemod 

parret med de ældres erfaring har før skabt gode resultater og kan det og-

så fremover - hvis det altså får lov og impulser dertil.  

Trods denne indledning skal jeg være den sidste til at nægte, at alt ikke er, 

som det burde være i gilderne. Gildehallerne er stivnede i en form, som 

heller ikke tilfredsstiller alle ældre gbr., og her tænker jeg ikke på ritua-

lerne alene. Som bekendt er der intet, der hindrer gildeledelserne i at gå 

nye veje, men da der øjensynligt ikke er nogen blandt de ældre gbr., der 

kan eller vil, kan jeg forsikre de unge gbr., at deres initiativ og virketrang 

vil få frie tøjler, dersom de ønsker det. Men hvorfor tier de utilfredse un-

ge? Er det af respekt for de aldrende skaldepanders få, ærværdige hårtjav-

ser? Hvorfor bliver de borte? Er det af frygt for at blive druknet i det 

gustne overlæg?  

Laugene - ja, jeg mindes endnu, da der både var Ble-laug, Goodturn-laug, 

Sanger-laug, Ole Rømerlaug, Hjemstavns-laug, Hundredmands-laug, 

Vandre-laug, Spejder-laug og Handels-laug. Mig bekendt er kun Ble-

Mangel på materiale har gjort det  (af hensyn til sidetal) nødvendigt at finde 

noget som måske kunne interessere læserne. Her følger så en tidligere redaktørs 

klageråb. Fra Jubilæumsbogen om HEROLDEN.