11 

HEROLDEN 

lauget aktivt; Kegle-lauget har trillet en enkelt gang i det forløbne år, 

og adskillige af Goodturnlaugets medlemmer går stadig og venter på 

indbydelse til laugsmøde med beretning om efterårs-tombolaen! Der er 

altså opgaver nok for de utålmodige unge: lav om på gilderne - genop-

liv laugene, dem alle eller de vigtigste; Spejderlauget f.eks. var jo lige 

noget for Rosenberg og Mynster at melde sig ind i og puste liv i! Og 

Goodturnlauget med de glorværdige traditioner trænger ganske afgjort 

til en ungdomsindsprøjtning. Og hvorfor ikke også kaste sig over 

"Eget-hus-tanken" og give den sin støtte?  

Efter dette venter jeg en værre skylle fra alle de unge gildebrødre.  

 

 

 

 

LAI  

REDAKTØRENS RUBRIK

 

 Atter denne Gang pr. 25/9 ventede, jeg spændt paa Posten, men ak, forgæ-

ves! Der var ikke meget at vente efter. Ingen følte Trang til at meddele sig til 

sine Brødre. Nu har jeg flere Gange forsøgt at bringe Liv over Bladet ved at 

faa en Dis-kussion om Bladet, men kun Gildeledelsen føler sig forpligtet til 

at tage til Genmæle. 

Denne Gang har jeg med Vilje ikke opfordret (tigget) nogen til at skrive, og 

Bladet er endda blevet fyldt. 

Vi vil dog helst undgaa Referatet af Gildehal-len og Sommerudflugten, da 

det kommer i det rigtige "Sct. Georgsblad", og blot her maa betragtes som 

Fyld, og derfor kan Brødrene nu se, det er paakrævet, at der skrives lidt eks-

tra. 

Flere Brødre, som jeg tidligere har bedt skrive, spørger Mig: "Hvad skal jeg 

skrive om?" Der er saa meget at skrive om, skriv lidt om Gildehallerne, om 

Laugene, foreslaa her gennem Bladet Gildeledelsen nye Ideer. Gildeledelsen 

læser nemlig Bladet, siger Staahlnacke. 

Jeg synes, der kan være saa meget at skrive om, og hvor vilde det være Red. 

en Glæde at ha-ve 25 Hovedartikler liggende til Offentliggørelse i de kom-

mende Blade. 

Vi er alle klar over, at Fruerne ikke holder meget af at være alene hjemme i 

disse Aftener, men brug saa nu et Par Aftener til at fatte om Griflen og forfat-

te en Artikel. 

Maaske er der ogsaa en af Fruerne, der føler Trang til at fremføre en Klage 

over Mændene i al Almindelighed eller lign. 

Stof til Nov. Nummeret modtages gerne inden den 25. ds. til min Adresse. 

Skuf mig nu ikke!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Red.

 

 

     

Pudsigt nok har bladets nuværende redaktør samme tanker.