11 

Island. Om da de blev kristne og de 

gamle og nyere kirker. 

Om livet og hvordan de boede i 

byerne og bygderne. Hanne viste et 

væld af flotte billeder, som hun har 

taget medens hun havde været guide 

og på private rejser. 

Hannes mand Søren har været 

ansat ved Istjenesten i Grønland, for at 

advare skibstrafikken om isforekom-

ster. Han fortalte om sit arbejde og 

viste en film, som han havde optaget 

fra en helikopter. 

Det var en rigtig god aften. 

Onsdag d. 13. februar drikker 9. 

Gilde the på PERCh’s Thesalon. Vi 

havde besluttet i sin tid, at dette møde 

skulle være ude i byen. Mange havde 

hørt om og nogle havde prøvet Perch’s 

Thesalon. 

Så det blev 9. Gildes udflugts-

mål. Godt, at vi havde bestilt bord. Det 

var jo vinterferie og bedstemødre, der 

ikke var på Moesgård eller Naturhisto-

risk Museum, var her med børnebørn. 

Dvs. dog ikke de små størrelser men 

teenagepigerne med bedstemødre. 

Sikke en snak, der var! Der var 

så mange muligheder for the og div. 

Engelske små delikatesser, at det tog 

tid at vælge og få bestilt. Men det lyk-

kedes. Og selv om denne The salon 

nok henvender sig til piger i alle aldre, 

ja, så var Arne dog med og overlevede 

denne tøseverden. (Man skal jo også 

være klar på alt, når man er gammel 

spejder, ikke?) 

Igen en hyggelig eftermiddag i 

9. Gildes midte. 

                                                                                                     

Hele 9. Gilde var tilstedet ved 

dette års gildeting. 100 pct. Sådan! 

Grethe blev valgt igen som diri-

gent og førte os sikkert og uden slinger 

i valsen gennem dagsordenen og helt 

efter bogen, selvfølgelig. Da vi endelig 

kom til punktet, ”Eventuelt”, kunne vi 

hygge os med smørrebrød og mange 

forslag til arrangementer og udflugter, 

som gildeledelsen så kan lave et pro-

gram ud fra. 

Gildeledelsen er som sidste år: 

Gildemester: Arne, Kansler: Gudrun, 

Skattemester: Solveig. 

Vi andre fordelte de forskellige 

poster imellem os. Sådan som vi ple-

jer. 

Selv sidder jeg på 20. år på refe-

rentens plads. 

Birgit 

 

HEROLDEN