12 

 

HEROLDEN 

Stor interesse for Green Bar Bill 

 
Spejdermuseet Århus præsenterede sit nye årsskrift ved en velbesøgt reception på Sø-
ren Nymarksvej 19 lørdag d. 28. oktober. Selvom det kun var 
ganske få af de tilstedeværende, der faktisk har mødt den 
legendariske spejder, var der betydelig interesse for bogen 
om hans eventyrlige liv, ”Green Bar Bill – en Aarhuslegen-
de”.  Hillcourt besøgte ofte sin hjemby og var i Aarhus sidste 
gang i forbindelse med fejringen af sin 90 års fødselsdag, 
hvor han også deltog i en reception på det dengang meget 
nye spejdermuseum i Helgenæsgade.  
 

Fra Guldsmedgade til verden 

 
Hillcourt blev født i Guldsmedgade med navnet Vilhelm Bjerregaard i år 1900. Han var i 
gang med spejderiet allerede som 10-årig og forlod det aldrig. I Aarhus 
var han bl.a. med til at stifte 3. Aarhus Trop, men tog til København, 
hvor han både blev tropsfører for Vedels Egne og redaktør af Spejder-
nes Magasin samt fik skrevet et par drengebøger, inden han tog til 
USA, hvor han mødte sin skæbne. Et brækket ben skabte adgang til et 
virke i Boy Scouts of America, som han aldrig forlod. Men han blev 
også et idol for spejdere over hele verden ikke mindst i kraft af sine 
mange instruktionsbøger, og gode venner med Baden-Powell, som 
han skrev en biografi om i samarbejde med Lady Baden-Powell. 
 
I USA kan man ikke hedde Bjerregaard. Det blev til Beer-garden, og det var knap så pas-
sende for en spejder, syntes han og amerikaniserede derfor sit navn til Bill Hillcourt. Da 
han fik til opgave at skrive artikler for aktive spejdere i magasinet ”Boys’ Life” opfandt 

han signaturen ”Green Bar Bill”. Det blev hans spejdernavn, og ved 
alle store lejre  og jamboreer stod spejdere ofte i kø for at få den 
signatur. 
 
Ved receptionen afslørede museets amerikanske medlem Inge Miller 
en mindre udstilling om Bill Hillcourt, som vil kunne ses i de kom-
mende måneder. Inge Miller har hjulpet med oversættelse af noget 
af det biografiske materiale i bogen, der i øvrigt er redigeret af Ben-
ny Aros og Carsten Husted. Den koster 80 kr., men medlemmer af 
museets støtteforening får den gratis. 

 

 

 

HEROLDEN 

ønsker alle læsere 

Glædelig jul og godt nytår.