12 

HEROLDEN 

Denne måneds forsidebillede 

 er hentet på nettet, hvor det er med i en 

omtale af sagnet om Sct. Georg, 

udgivet af www.spejder.dk/drager.