12 

små traktørsteder og telte samt karus-

seller og gynger m.v., og der blev hyp-

pigt spillet militærmusik. I dag ligger 

der en moderne pavillon, der bl.a. be-

nyttes af Århus Borgerlige Skydesel-

skab, som har benyttet terrænet der, 

helt tilbage til 1880erne. 

Risskov har både vådområder og 

dybe kløfter, og på vores vej gennem 

skoven passerede vi bl.a. kløften, hvor 

Risskov spejderne i sin tid afprøvede 

om redningsreb og stoleknob duede til 

noget, når vi fra broen over kløften 

rejste hinanden ned og op igen. 

Vi gjorde holdt ved Margrethe-

stenen, der ligger øverst på skrænten 

ud modbugten, og gruppeleder i arran-

gerende gruppe, Per Holch, fortalte, at 

det var Dronning Margrethe den 1., der 

i slutningen af 1300 tallet gjorde 

”Markskel”, således, at skoven blev en 

besiddelse under Århus by. 

Små 100 meter længere ind mod 

lystbådehavnen på venstre side af 

skovstien passerede vi stedet, hvor en 

del af meteorstenen, (på størrelse med 

en barnehånd) landene i 1951. 

Vi nåede frem til udsigtspladsen 

med den flotte udsigt til byens nye by-

del Århus Ø., og så var vi ikke længe 

om at vende tilbage til 6. Frederiks 

Kro, hvor vi nød stedets bedste anret-

ninger og et godt glas fadøl, inden vi 

kunne ønske hinanden - glædelig jul. 

Den 11. januar deltog næsten hele 

vores gilde i Stadsgildets nytårsgildehal i 

Skæring Kirke. En meget vellykket aften 

arrangeret af 5. Gilde. En fin gildehal ved 

stadsgildeledelsen og efterfølgende en 

dejlig middag. afsluttende med en utrolig 

festlig underholdning ved Anders Errboe 

og Jan Svarer 

 

Frits 

HEROLDEN