2. GILDE  
Onsdag d. 24. april kl. 19.00.  

Sct. Georgsaften med gildehal.  

Fælles med 6. og 9. Gilde i 

Fredenskirken.   

Indbydelse udsendes. 
 
4. GILDE 
Mandag d. 15. april kl. 19.00.

 

Gildehal i Langenæskirken.  

Sct. Georgs budskabet  

Fhv. skovfoged Helge Daus  

”Skoven før, nu og i fremtiden”. 

 
6. GILDE 
Onsdag d. 

24. april kl. 19.00. 

Sct. Georgs gildehal hos 9. Gilde i Fre-

denskirken. 

Der er sendt indbydelse på mail til alle. 

Mandag d. 

6. maj kl. 19.30. 

Gildemøde i Langenæskirken. 

 

8. GILDE

 

Mandag d. 24. april kl. 19.30

. 

Sct. Georgs Gilde-

hal.                                                         
                                          

 

Søndag d. 26. - tirsdag d. 28. 
maj. 

                      

Årets sommer-gildetur til området om-

kring Nissum Fjord /Vesterhavet. 

(foreløbigt oplæg / program er ud-

sendt). 

FRIMÆRKELAUGET 
Torsdag d. 4. april kl. 19.15.

 

Møde i DDS’s spejderhytte i Tran-

bjerg.  

Der er sikkert noget, der skal sorteres i 

Frimærkebankens sække. 

                                                              
Optagelse. 

29. april optages i 8. Gilde 

 Ellen Mejer Hansen.  
 
Fødselsdag 

25-04-19 Inge Kiel, 8. G. 80 år. 
 
 

                    

HEROLDEN 

 

HEROLDEN 

udkommer næste gang 

ca. 1. maj 2019. 

Deadline 15. april. 

 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

 

Denne måneds forsidebillede. 

 

Sankt Jørgens kamp med dragen, skulptur 

af Bernt Notke (1400-tallet) i Stockholms Storkirke.