HEROLDEN 

2. GILDE 

Lørdag d. 2. december kl. 12.30. 

Julefrokost i Hasle sognegård 

i den lille sal. 

 

4. GILDE 

Mandag d. 11. december 

Julestue i Hans Broges Have 

Mandag d. 19. februar. 19.00. 

Gildehal i Langenæskirken. 

Mogens Larsen, SOK, fortæller 

 

5. GILDE 

Mandag d. 4. december kl. 18.00. 

Julegildemøde i Egå Sognegård. 

Fredag d. 12. januar kl.? 

Århus Stadsgildes Nytårsgildehal. 

Se nærmere i Herolden. 

 

6. GILDE 

Fredag d. 12. januar. 

Nytårsgildehal. 8. Gilde arrangerer. 

Se indbydelse i bladet. 

Mandag d. 5. februar kl. 19.30. 

Gildemøde i Langenæskirken. 

 

 

 

8. GILDE 

Søndag den 3. december. 

Fredslyset bringes til Ellevang Kirke. 

Gudstjeneste kl. 10. 

Onsdag den 13. december kl. 10.30. 

Juletur i Dyrhaven og frokost på 

Thors Mølle. Nærmere følger. 

 

9. GILDE 

Den 13. december kl. 14.00. 

Julekomsammen i Fredenskirken 

FRIMÆRKELAUGET

 

Der er ikke møde i december måned, 

så alle ønskes hermed en glædelig 

jul. 

Torsdag 18. januar 2018 

Året starter som sædvanlig med den 

traditionsrige Takkefest, 

der igen holdes på Spejdermuseet. 

Nærmere følger separat i god tid in-

den. 

 

Ridderår:  

15-02-18 Jan Omøe, 4. G.  

50 år..  

HEROLDEN

 

udkommer næste gang 

ca. 1. februar 2018. 

Deadline 15. januar. 

Redaktør Ole Andreasen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk