1./7. GILDE 

Tirsdag d. 29. maj. 

Udflugt til Søby Brunkulslejer. 

Nærmere følger. 

Torsdag d. 7. juni kl. 14.00. 

Sommermøde hos Birgitte og Jan 

i Lyngsbæk 

 

4. GILDE 

Mandag d. 18. juni.  

Gildetur til Egehytten i Beder/Malling. 

Mandag d. 17. september. 19.00. 

Gildehal i Langenæskirken. 

Fatma Øktem, studievært på dk4, fortæl-

ler. 

 

5. GILDE  

Den planlagte friluftsgildehal i juni må-

ned er aflyst. 

 

6. GILDE 

4. juni 2018 kl. 19.00. 

Friluftsgildehal på Spejdermuseet. 

3. september 2018 kl. 19.30 

Gildemøde i Langenæskirken. 

 

8. Gilde 

Tirsdag den 29. maj 

Årets gildetur til brunkulslejerne. 

Nærmere følger 

 

 10. GILDE 

Tirsdag d.12. juni. 

Tur til Ebeltoft kunstudstilling. 

 

Gildeår: 

 

02-09-18 Kaj Andersen, 4. G.  65 år. 

 

Fødselsdage:  

28-06-18 Litta Schmidt, 4. G.  80 år. 

14-09-18 Kjeld Gade Sørensen, 

 

4. G.  85 år. 

Ellen Winther Jensen, 5. Gilde 

Egå Møllevej 27, værelse 67, 250 Egå.  

HEROLDEN 

udkommer næste gang 
ca. 1. september 2018. 

Deadline 15. august.. 

Redaktør Ole Andrenyen, 

Grøndalsvej 170, 8260 Viby J. 

Telefon  24 63 82 95 

E-mail: herolden@mail.dk 

Forsidemotivet denne måned 

er indsendt af 

Hanne Bollerup Eriksen, 8. G. 

Billedet er tilsendt Hanne fra en gil-

debror i Argentina, der har deltaget i i 

et stort lejrbål med opførelse af en 

musical: ”Sct. Georg og Dragen”.