Sct. Georgs støtte 

til Gallo Skolen 

 

Gallo Skolen i Risskov er modtager af årets Sct. Georgs pris på 20.000 kr.  Skolen 

tilbyder undervisning i en række kreative fag indenfor billedkunst, keramik, væv-

ning, glaskunst m.m., og er en del af  Gallo-bevægelsen. Den fungerer som et almin-

deligt oplysningsforbund, men henvender sig især til mennesker med psykisk sårbar-

hed eller stress.  

 

Gallo-arbejdet blev i sin tid til på initiativ af overlæge Johannes Nielsen på det, der 

dengang hed Statshospitalet i Risskov, nu Psykiatrisk Hospital. Johannes Nielsen 

havde som læge blik for, at psykisk syge kunne få det bedre gennem kreative aktivi-

teter og arbejde. Det resulterede bl.a. i oprettelsen af Ovartaci Museet og tilknytning 

af en række kunstnere, der skabte kunst til museet. Ovartaci var gennem en menne-

skealder patient på Psykiatrisk Hospital.  Han var døbt et mere almindeligt navn, 

men syntes at når hospitalet havde en overlæge, måtte det også have en over-tosse, 

og det blev til Ovartaci på hans Mols-dialekt. 

 

På skolen fortsættes arbejdet, og der lægges vægt på, at undervisningen foregår på et 

højt fagligt niveau samt overvejende varetages af udøvende kunstnere. Skolen er 

indrettet i en tidligere villa med en stor gammel have, men rammerne er blevet for 

små, så man er  i gang med at udvide med et nyt atelier på 60 kvadratmeter, der skal 

bruges til keramikværksted. Det er det donationen skal være en hjælp til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Sct. Georgs Fonden i Aarhus tog samlet til Gallo 

Skolen for at overrække donationen. Fra venstre er det Uffe 

Jørgensen, Tove Colstrup, lederen af skolen Anne Grethe Sværke, 

Hans Fink og fondens formand Jonna Lyhne.