HEROLDEN 

Mandag den 19. februar kunne 

gildemester Jette Jørgensen byde vel-

kommen til den første gildehal i 2018. 

Som det første blev Kjeld Gades, Met-

te, mindet med et minuts stilhed. 

I sin Gildemester tale tog Jette 

udgang i en artikel i Ugebladet Søndag 

om ”Kvindelivet gennem tiderne”, som 

hun ikke regnede med at nogen af 

mændene havde læst. 

1958 Lykken er at finde en god 

mand, blive gift og få nogle børn. Være 

en god husmor derhjemme, kæmpe 

med gaskomfurer og gruekedler, og stå 

klar med sutsko og avis, når manden 

kom træt hjem (75% af alle gifte kvin-

der er hjemmegående). 

1968 Ungdomsoprøret ulmer, og 

kvinderne strømmer ud på arbejdsmar-

kedet. P-pillerne revolutionerer samli-

vet, rødstrømperne aktionerer, pornoen 

frigives, nye boformer opstår og kol-

lektiver skyder op i hele landet 

(Timelønnen for kvinder er 10,42 kr.) 

1978 Pigerne udgør flertallet i 

Gymnasierne og Danmark får fri abort. 

Ligeløn indføres-i hvert fald på papi-

ret!, så kvindelige aktivister vil kun 

betale 80% af en busbillet. Rødstrøm-

perne tager på kvindelejre (Regeringen 

består af 17 mænd og 4 kvinder) 

1988 Grænserne mellem mande- 

og kvindefag opblødes, men det går 

langsomt. Den sorgløse livsglæde og 

seksualitet hører op, da AIDS dukker 

op. Antallet af fødsler falder. 

(Kvinderne bliver nu over 78 år, 4,3 år 

længere end mænd) 

1998 Kønsrollerne er stadig til 

debat, og mændene får 14 dages barsel. 

Kvinderne har i stigende grad, bukser-

ne på i parforholdet. Daells Varehus 

lukker. (77% af alle husstande har va-

skemaskine) 

2008 Finanskrisen hærger. Kun 

38% af alle 30 årige kvinder er gift, 

mod 88% i 1970. Husmoderforeninger-

ne lukker, og bliver til Aktive Kvinder. 

88% af alle hjem har PC. (Danmark 

kåres til verdens lykkeligste folk) 

I eftergildehallen blev Jan Omøe 

lykønsket med sit 50 års Ridderjubilæ-

um, selvfølgelig med et Tjikkerlikker, 

og med et stort TAG, som tak. Desvær-

re var vores foredragsholder blevet for-

hindret, pga. sygdom i familien, så 

Frans Møller sprang til med fællessang, 

sprogblomster og konkurrencer, så det 

blev en fornøjelig aften. Først med en 

fødselsdagssang for ægtefællen, Elisa-

beth. 

Sprogblomster fra Ingvar Glad’s 

”Undervejs – Kulturens aftryk i spro-

get” Lussing: Aflusning ved at slå så 

hårdt at lusene faldt af. Knæsat: Fade-

ren vedkendte sig det nyfødte barn ved 

at sætte det på knæet. Og kvinden skal: 

Mande sig op, Være karl for sin hat: 

Være herre over situationen 

Beherske sit fag Udvise mods og 

mandshjerte Være på tomandshånd. Og 

hvad med vendingerne: Herreløs dame-

cykel og Underbemandet konebåd. 

Aftenen sluttede af med ”Nu er 

jord og himmel stille….” 

Stor tak til Gruppe 41, som hav-

de sørget for traktementet. 

Erik 

 

 

 

(Fortsættes på side 7)