65års gildejubilæum

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 2. september havde Kaj Andersen, 4. Aarhus Sct. Georgs Gilde været gil-
debror i 65 år. Kaj kommer fra Bogense, hvor han var spejder og blev optaget 
som gildebror den 2. september 1953. 
I 1966 flyttede Kaj Andersen til Aarhus og blev overflyttet til 4. Aarhus Sct. 
Georgs Gilde. 
Igennem årene har Kaj Andersen i perioder beklædt embeder som både gilde-
mester, gildekansler og ikke mindst som redaktør af HEROLDEN. 
Kaj opholder sig på plejehjemmet Caritas, hvor gildemester i 4. Gilde, Jette 
Samsø Jørgensen sammen med stadsgildekansler Elisabeth Møller og stadsgil-
demester Kjeld Hedelund Jørgensen overrakte Kaj Andersen lykønskninger fra 
landsgildet, stadsgildet og 4. Gilde.  

 

 

 

 

Khejø 

HEROLDEN