HEROLDEN 

om tilskud. Flagpriserne uddeles på Valdemarsdag ved et arrangement på Råd-
huset.  Der er givet penge til en række spejderformål, men også mange andre 
organisationer har nydt godt af pengene. Formanden for gildernes flagudvalg 
gennem årene Nils Liljeberg oplyser, at man i 2017 har givet priser til Epilepsi-
foreningen, Nyreforeningen, gruppen Delfinerne under Det danske Spejder-
korps og til afrikanske spejdere fra Zimbabwe. 
 
Nils Liljeberg tilføjer, at der bliver uddelt flagpriser i 2018, men at man har pla-
ner om at strække bevillingen, så der også kan uddeles priser i 2019, hvor det i 
følge overleveringen er 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen ved et slag 
i Estland. 
 
Det bliver Samrådet for børne- og ungdomsorganisationer i kommunen, der 
overtager vagten fra og med nytår. Koordinator er Bent Sejersen fra spejder-
gruppen 1. Tranbjerg DDS. Hans gruppe har gennem flere år været ansvarlig for 
flagblokken ved Chr. X’s Vej, og det fortsætter man med. Men de øvrige 7 flag-
blokke bliver budt ud til organisationer, der vil påtage sig ansvaret – og dermed 
tjene lidt penge til arbejdet. Hver flagblok vil give den organisation, der vil og 
kan, ca. 7.500 kr. om året. 

 

Flagansvarlig for 4. Gilde Erik Birkholm Nielsen 
til højre overdrager flagene til Bent Sejersen til 
venstre , der skal være koordinator i den nye 
ordning med flagblokkene. 
 
Og så er det første flag på vej op ved fælles 
hjælp. Det er den nye flagblok-ansvarlige Bent 
Sejersen fra 1. Tranbjerg og Erik Birkholm  på 
job ved flagblokken ved Oddervej. 

Flaget i top ved Oddervej