dannelse færdig.  Det gør han også om end 

engagementet er på et lavt blus, og efter at 

have forladt eksamensbordet vendte han 

aldrig tilbage til pille-arbejdet. I stedet 

handlede det om journalistik og forfatter-

skab, og spejderarbejde, og det hele går op 

i en højere enhed, da Bjerregård får ansæt-

telse på en af Københavns større aviser for 

bl.a. at skrive om spejdersport, og han 

bliver redaktør for Spejdernes Magasin. 

I sin unge spejdertid havde Vilhelm 

et andet idol Torry Gredsted – der omkring 

1915 skrev drengebogen Paw – en syd-

amerikansk indianerdreng, der kommer til 

Danmark, og flygter ud til sit eget liv i de 

danske skove.  Indianerinspirationen og 

romantik tog Vilhelm tidligt til sig - og 

udlængslen. Han får lov af sin redaktør til 

at farte verden rundt på cykel, og han star-

ter med England. 

Han har på dette tidspunkt allerede 

skrevet en drengebog om sin egen barn-

dom, og i England færdiggør han sin an-

den drengebog. I 1926 kommer VB til 

USA, og ændrede her sit navn til Bill Hill-

court. I 1932 bliver han tilknyttet Boys 

Life som ”redningsmand”, og i 1933 bliver 

han gift med Grace, og bryllupsrejsen går 

på cykel til 4. verdensjamboree i Ungarn. I 

1934 flytter de til Mendham, hvor han 

opretter Troop 1, Mendham-troppen findes 

stadig. 

I 1936 får de besøg af ægteparret 

Baden-Powell og de bliver venner, BH 

bliver et idol for mange tusinde spejdere 

over hele verden, på lejrene stod spejderne 

i kø for at få hans autograf. Det er mor-

somt at tænke sig, at patruljesystemet, som 

bruges i Amerika af mere end halvdelen af 

verdens spejder er udsprunget fra Gul Pa-

trulje Århus. 

BH glemte aldrig sit udgangspunkt 

Århus som han besøgte jævnligt. Han var 

inviteret i 1958, da 3. Århus skulle fejret 

40 års jubilæum, men måtte desværre mel-

de afbud. Han besøgte museet i 1990, da 

han fejrede sin 90 års dag i Rold. Han 

skrev en hilsen til os i gæstebogen, og der 

blev heldigvis taget et par fotos. 

BH’s forfatterskab er mangfoldigt, 

lang det meste er instruktionsbøger for 

spejdere, men også biografier, bl.a. om 

Baden-Powell, bogen blev hurtigt udsolgt, 

og der gik nogle år, nyt oplagt udsolgt 

igen, og så syntes BH, der efterhånden jo 

nærmede sig de 92, at nu ville han ikke 

vente længere, og det nye oplag skulle 

komme på flere sprog, bl.a. japansk og 

spansk. Derfor tog han i 1992 til Japan for 

at være med til udgivelsen derovre, og vi 

ved fra hans korrespondance, at han lige 

skulle omkring USA for at fortsætte til 

Sydamerika. 

Men undervejs døde han, om man 

så må sige med spejderskjorten på, på et 

hotel i Stockholm. Han blev begravet på 

kirkegården i Mendham, hvor hans hustru 

var begravet, og man kan på gravstenen se 

en cirkel med en prik i. Det er det indian-

ske tegn for – jeg er gået hjem – det sam-

me tegn kan findes på Baden-Powells 

gravsted i Afrika.  

Gildemester JJ takkede Benny Aros 

for et ualmindelig spændende og interes-

sant foredrag, som også var krydret med 

mange billeder, et stort stykke arbejde, 

som Benny havde lavet. Stadsgildemeste-

ren Kjeld Hedelund reklamerede for turen 

til Fur d. 7. juni, og henviste til Herolden. 

Vi sluttede denne fantastiske aften 

med som sædvanligt at synge ”Nu er jord 

og himmel stille”. Og jo vi havde selvføl-

gelig også fået dejlig smørrebrød, ostebord 

samt kaffe og kage undervejs. 

Birthe 

 

Ved gildemødet 14.5.18 i Lange-

næs sognegårds lokaler indledte Tove Col-

strup med at byde aftenens foredragshol-

der Anders Brovst (AB), tidligere provst, 

velkommen, og vi startede med en rigtig 

forårssang ”Når egene knoppes”. Aftenens 

emne var ”Er der noget at grine af, når 

man bliver gammel”, som sker med ud-

gangspunkt i mødet med mennesker, der er 

nået til de ”ældste klasser” i ”livets skole”. 

AB startede op med sin telefon i 

hånden, han skulle lige have læst den sid-

ste sms fra sin mor, som er 86, hun skrev 

sms’er hurtigere end han kunne nå at svare 

på dem.  Moderen havde lige skrevet at 

hun netop havde fået fornyet sit førerbevis 

for de næste 15 år, kan du lade være med 

at grine? Og her er noget af essensen i 

HEROLDEN