danskerne er ikke bedre end omvendt. 

FØ boede i Gjellerup med Bünyamin 

og var udsat for, at de troede hun var 

dansker. Debatten i TV er meget gene-

raliserende, TV2 lavede en undersø-

gelse, hvor FØ og en anden dansk pige 

skulle søge job, FØ blev indkaldt til 

40% færre samtaler, det var virkelig en 

knytnæve i ansigtet, FØ var jo ikke 

anderledes, og hun springer ind i kam-

pen. 

Havde job i Ikast i 4 år, tyrkerne 

er anderledes der end i Århus. Ikast var 

den kommune, hvor der var 2. flest 

indvandrere. Spurgte sin morfar, hvad 

der var godt ved 60’erne. 1: Vi boede 

ikke i ghettoer. 2: Blev modtaget 

varmt med flag og brød. FØ indførte 

det i Ikast, og hele landsbyen kom i 

lufthavnen for at byde bl.a. 6 kinesiske 

familier velkommen. 

Uiguerne i Kina talte oldtyrkisk 

og dette forstod FØ lidt af. Uiguerne 

var efter 3 år ikke til at styre, de tog 

selv bussen og talte dansk, hvorimod 

mange af tyrkerne ikke kan tale dansk 

efter 30 år. Det er 1 skridt frem og 2 

tilbage. I 2001 kom der en integrati-

onsminister Bertel Haarder (BH), og 

da FØ fortalte om uiguerne blev hun 

kaldt til samtale med Bertel Haarder. 

Den største udfordring er, at de unge 

taler flydende dansk, men har ikke den 

samme forståelse for vores samfund og 

24 års reglen. 

FØ kom i BH’s tænketank. I 

debatten om 24 års reglen må vi ikke 

glemme drengene, drengene bliver 

forkælet hele livet som en prins. For-

ældrene mistede grebet om de unge. 

BH sagde til FØ, at hun skulle gå ind i 

politik – hun sagde ikke venstre – men 

det blev det, da hun er liberal og sætter 

pris på frisind. BH er hendes politiske 

gudfar, og det var ham, der opfordrede 

hende til at stille op. Fra 2011 – 2015 

sad FØ i Folketinget. 

Jeg er en af dem, morfar sagde 

han var stolt af, og da var det, det gik 

op for ham at jeg var dansk. Hos mor-

far er der billeder af Atatürk, dronnin-

gen og FØ. aarders tænketn FØ har 

kæmpet for hver eneste stemme, og 

været udsat for lidt af hvert både hvad 

angår trusler om vold og døde blom-

ster udenfor hendes dør samt meget 

andet. I FØ’s verden er tørklæde og 

burka tvang, det signalerer for hende 

underdanighed. 

I pausen blev der serveret læk-

ker mad og i anledningen af at Litta 

havde rundet et skarpt hjørne gav hun 

drikkevarerne. Kjeld Gade Sørensen 

blev ønsket tillykke med de 85 år og 

fik et par flasker. 

Efter spisepausen blev der stillet 

en del spørgsmål, og FØ kunne fortæl-

le at hun p.t. går rundt og finder penge 

til sin kampagne. FØ syntes at man 

skal lave en handlingsplan med foræl-

drene i skolen. Daginstitutionerne ved 

godt, hvilke hjem, det er galt med, vi 

kan forudsige det, men gør intet, og 

det er der, vi skal gribe ind. Den pris 

betaler vi senere i form af fængsel. 

Det er større for Fatma at være 

folketingsmedlem end minister, da det 

er folket, der har valgt hende og hen-

des morfar er halvt analfabet. Fordom-

mene er alle steder, om man er rødhå-

ret, har en speciel bil eller mærketøj, 

den største fordom er at sige, at man 

ingen fordom har.   

Gildemesteren sluttede denne 

aften af med en STOR tak til FØ, en 

meget spændende aften og en kvinde, 

som sagtens kunne risikere at få min 

stemme til valget, hun var virkeligt 

interessant og spændende at høre.  

Birthe  

HEROLDEN