HEROLDEN 

 

 

 

Gildemester Jette Jørgensen (JJ) 

kunne byde velkommen i denne skønne 

”løvfaldssommer” til 4. gildes oktober 

møde i Langenæs Sognegård. 

Aftenens foredragsholder Jakob 

Kjærsgaard (JK) blev budt velkommen af 

Karin, 

han 

skulle 

fortælle 

om 

”Spejderarbejdet i dag”.  Jakob er 25 år og 

arbejder til daglig som ingeniør, og laver 

vandpumper. På et kursus skulle han tage 

en ting med, som beskrev ham, og han tog 

sit spejdertørklæde med, hvilket jo nok må 

siges at være meget beskrivende for den 

entusiasme, han lagde for dagen vedrøren-

de spejderarbejdet. 

Spejderbevægelsen har i dag ca. 

70.000 medlemmer, fordelt på 5 korps, og 

p.t. er der øget tilgang, på verdens plan er 

der 38 millioner spejdere, og det er den 

største ungdomsorganisation i verden.  

Herefter så vi lysbilleder fra Jakobs spej-

dertid, vi så bl.a. billeder fra Finland, hvor 

han var afsted sammen med 4 andre dren-

ge, han var den mindste.  

En helt fantastisk tur, hvor han 

oplevede fællesskabet og en helt anden 

natur end i Danmark, der var meget tæt 

skov og mange søer i Finland. En oplevel-

se, som gav Jakob mod på at tage til Eng-

land på verdens jamboree, 40 stk. fra Dan-

mark, der startede i den sydlige del af 

Skotland med modtagelse på rådhuset, 

Jakob gik i 8. klase. De blev indkvarteret 

privat, blev introduceret til skotsk kultur, 

prøvede kilte og fik også smagt ”haggis”. 

De besøgte også ”The glenlivet”, men var 

for unge til at syntes om det, men det er 

kommet senere hen. 

’Efter en uge tog de ned på selve 

spejderlejren, hvor der var 100-års jubilæ-

um, det var i 2007. Et fællesskab, der har 

levet i 100 år med de samme værdigrund-

lag, en meget speciel oplevelse, som gjor-

de stort indtryk. Fantastisk at møde folk 

fra den anden side af jorden, og have re-

spekt for dem, der var folk fra 170 lande.  

I sit arbejde i dag møder JK folk fra hele 

verden, og det at han har oplevet spejder-

lejren med alle de nationer, gør at han i 

dag føler sig godt rustet. 

Spejderbevægelsen har stor tillid i 

befolkningen, og derved kan de få lov til 

at arrangere mange ting, har bl.a. lavet et 

arrangement i Horsens fængsel i 2013, 

hvor de fik fangedragter på og sov i 

fængslet. En bulldozer kørte ind gennem 

en væg, og så måtte spejderne selv finde 

ud af at reagere på det.  Grundprincippet i 

mange af deres arrangementer er, at børn 

leder børn, og det har i hvert fald lært Ja-

kob meget om samarbejde. 

JK har også været i Kanderstieg, da 

han var 16 år, og her fik han lov at opleve 

bjergene i Schweiz og kom også ud at 

klatre, og det gav mere spænding og gav 

også en fælles oplevelse.  I 17-årsalderen 

begyndte han at komme i Toggerbo, et 

spejdercenter på Mols, hvor de kom meget 

ud i naturen, og her var det også det mere 

klassiske spejderarbejde, de beskæftigede 

sig med. Var selv med til at arrangere en 

lejr for 100 deltagere, som 18-årig, og den 

største glæde var at se den glæde deltager-

ne havde haft, da de tog hjem efter 1 uge. 

JK er nu centerleder for Toggerbo, 

og så sidder han også i et projekt, der hed-

der Ascent, et tværkorpsligt projekt, som 

bl.a. tager rundt og laver spejderløb, i 

mange byer er der voksende interesse for 

spejderne. I dette tværkorpslige projekt 

bærer de ikke uniform mere.   JK fortalte 

bl.a. også om ungdommens ø, som ligger 

mellem Danmark og Sverige, Middel-

grundsfortet, og det er ikke kun spejdernes 

ø, men også mange sportsorganisationer 

holder til her, hvor børnene kan udvikle 

nogle kompetencer. 

Det var en sand fornøjelse at høre 

en så engageret spejder, hvor det at være 

spejder var en hel livsform.  Efter foredra-

get var der en del spørgsmål, og Karin