HEROLDEN 

  

 

 

 

 

 

Edel Schulz er død den 9. oktober 2017 i sit hjem, 85 år gammel. Hun var 

en af de helt store gildebrødre - en markant person og et stort aktiv for gildebe-

vægelsen, hvor hun bestred mange poster for gildet. Sct. Georgs gildet var Edels 

liv og hun var et kendt ansigt i Aarhus Stadsgilde. 

Allerede i 1941 blev Edel spejder i 4 Aarhus i DDP, 9 år gammel. Var bl. 

a. tropsfører og divisionsassistent. 

I 1956 blev Edel optaget i 3. Gilde Aarhus og senere overført til 7. Gilde, 

som blev til 1./7. Gilde. I 1957 blev hun væbner og i 1962 ridder. Opnåede derfor 

at få nålen for både 50 og 60 års gildemedlemskab. 

Gennem mange år var Edel gildemester i 1./7. Gilde, og udførte et stort 

arbejde for gildet. 

Hele Edels arbejdsliv var ved DSB som overassistent. Hun boede sammen 

med sin syge søster, som hun passede indtil søsterens død. 

Udover sit hus på Balagervej, havde hun stor glæde af sit sommerhus i 

Risskov, som hun boede i næsten halvdelen af året. 

I de sidste år var Edel blevet noget svagere, og kunne derfor ikke deltage i 

de sidste gildemøder. 

En stor personlighed er væk. 
Æret være hendes minde.

 

ofk 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Blicher. 

 

Niels Blicher døde den 26. oktober i hjemmet, omgivet af sin familie og 

den 1. november sagde vi farvel til ham i Beder Kirke. 

Niels blev optaget som gildebror i 4 Gilde den 2. april 2001 og blev væb-

ner i 2003. Med sig ind i gildebevægelsen tog Niels den spejderånd han var vok-

set op med og den fulgte ham resten af livet. Altid var Niels meget hjælpsom når 

der var brug for hjælp. Spejderne i Beder og gildebevægelsen har nydt godt af 

hans hjælp på mange områder. 

På spejdernes lejr i Holstebro, skulle Aarhus området have et vartegn og 

man ville gerne have en kopi af Aros. Men nu er det jo ikke bare lige at sætte 

nogle rafter op, og få det til at ligne Aros. Straks var Niels på banen og hjalp med