sangbogen som er Danmarks mest solgte 

bog. 

I 1838 holdt Grundtvig en række 

foredrag under titlen ”Mands minde”. En 

havde medbragt teksten til ”Kommer hid, i 

piger små”. Digtet var sat i musik af kom-

ponisten Weyse i 1837 og var en hyldest 

til Grundtvigs ungdomsven søhelten Wil-

lemoes. Snart blev forsamlingen forenet i 

fælles sang. Hermed var grunden lagt til 

den nære forbindelse mellem folkeoplys-

ning og fællessang som blev til højskoler-

nes varemærke. 

Den første højskole kommer til at 

ligge i Rødding men snart kommer andre 

efter nemlig Askov, Testrup og Vallekilde. 

I 1894 udgav disse 3 skoler den første høj-

skolesangbog med omkring 700 sange 

primært med tekster af Grundtvig. Der er 

nu udkommet 18 udgaver. Folkehøjskoler-

ne har forandret sig gennem tiderne, men 

mange af Grundtvigs ideer udgør stadig 

kernen i den danske højskoletradition. I 

dag er der 68 godkendte højskoler her-

hjemme. 

Næste punkt på programmet var 

kaffe og der var vi så heldige at Kurt spil-

lede i baggrunden. Det var så nok en aften 

i gode venners lag. 

Inger A. 

 

Den 23. maj havde 6. Gilde invite-

ret 2. og 9. Gilde til Sct. Georgs Gildehal i 

Langenæskirken. Vi startede med at få 

udleveret bordkort, hvor der f.eks. stod: 

Yvonne, Mie, Maude og Emma. Det hen-

viste til det bord man skulle sidde ved. 

Som den kvikke læser nok, har regnet ud, 

drejede det sig om: Olsen Banden, Far til 

Fire, Matador og Huset på Christianshavn. 

Senere fik vi udleveret en seddel med nav-

nene på de forskellige personer og vi skul-

le så skrive hvilke skuespillere, der havde 

haft rollerne.  

I Gildehallen talte Sonja naturligvis 

om Sct. Georg som er skytshelgen for 

spejder- og gildebevægelsen, som over 

hele jorden fejrer denne dag og fornyer 

deres spejder-og gildeløfte. I Spejderloven 

lyder et af punkterne: at gøre sit bedste for 

at værne om naturen. Dette førte hen til at 

tale om det, vi alle har ventet på nemlig 

FORÅRET. En af vores forårsbebudere er 

stæren. Den er eminent til at efterligne 

andre lyde. En stær, der boede på en tog-

station, var engang ved at forårsage en 

togulykke. Den havde lært sig at fløjte 

afgangssignalet. Toget begyndte at køre, 

mens passagerne var ved at stige på. Det 

blev hurtigt standset igen, men først langt 

senere fandt man ud af, at det falske signal 

kom fra stæren på stationen. 

Jan Bigum fra 2. gilde læste Sct. 

Georgs budskabet som var skrevet af Gjer-

mund Austvik som er Sveriges koordinator 

for ”Fredslyset fra Betlehem”. Det handle-

de om alt det vi hører og ser på de sociale 

medier. Er det altid sandt? Hvad når vi 

deler eller liker er vi så med til at sprede 

løgne. Hvordan er det i forhold til vores 

spejder- og gildeløfter. Arne Hvid Christi-

ansen fra 9. gilde læste Gildeloven. 

Derefter gik vi ind og spiste. Helge 

havde hentet maden, mens vi var til Gilde-

hal. Vi fik dejlig mørt oksekød med fløde-

kartofler til. Lige hvad vi trængte til. 

Så var det tid til kaffe, sange og 

hygge inden vi skulle skilles. Tak til alle 

for en hyggelig aften. 

Inger A. 

 

 

 

IT-adressen ”spejderne.dk” var ny 

for mange af os i 8. Gilde, da gildemester 

Nils Liljebjerg, havde emnet som tema i 

sin gildemestertale, under vores Sct. 

Georgs Gildehal, mandag den 30. april i 

Ellevang Kirkes Sognegård. 

Der var begejstring at spore i Nilses 

stemme, da han fortalte om de perspekti-

ver, der tegner sig men også lidt af et wake

-up-call, tilføjede han, idet ”spejderne.dk” 

faktisk har eksisteret i 3 år, siden man i 

2015 stiftede den tværkorpslige paraplyor-

ganisation, som der er tale om, for de fem 

spejderkorps – Det Danske Spejderkorps, 

KFUM-spejderne, De grønne Pigespejde-

re, Danske Baptisters Spejderkorps og 

Danske Spejderkorps Sydslesvig. 

Et af organisationens mange pro-

jekter var deltagelsen i spejdernes lejr sid-

ste år, og et andet projekt, der i indeværen-

de år vil fylde utroligt meget er 

HEROLDEN