hjemløse overnatter under broer, i tel-

te, i biler, i campingvogne, i trappeop-

gange, på bænke i parker, i interimisti-

ske telte af papkasser eller under pla-

stik presenninger. 

En ting der overraskede Gilde-

mesteren var, at pariserne er så dårlige 

til at tale engelsk. Han havde besvær 

med bl.a. i en bank, at blive hjulpet på 

engelsk.  En anden situation, som dog 

var ganske forståelig, var at der overalt 

i byens gader og stræder færdedes en 

masse kampklædt politi og soldater 

bevæbnet med maskinpistoler,  selv-

følgelig  på grund af frygten for terror-

angreb. Det synes at virke så negativt 

og uretfærdigt i forhold til Paris, men 

det samme findes sandsynligvis i stør-

re eller mindre grad i en lang række 

byer og lande verden over. 

Hvad angår husvilde, behøver vi 

ikke gå længere end til Klostertorv i 

Aarhus, sluttede gildemesteren sine 

betragtninger om medaljer. 

Musikken spillede derefter ”La 

Vie en Rose” sunget af den kendte pa-

risiske sangerinde Edith Piaf, hvorpå 

hun sang ”Milord” som udgangsmusik 

fra Gildehallen. 

I eftergildehallen blev serveret 

en let anretning og der kunne vælges 

mellem 4 lagkager.  Viggo havde lavet 

fine menukort med sange, som vi sang 

i løbet af aftenen. Niels Liljebjerg, Gil-

demester i 8. Gilde ønskede os tillykke 

med fødselsdagen og et tillykke til An-

na med optagelsen. 

Niels foreslog vi sang ”Lev livet 

mens du har det”. Dernæst var der et 

par gættekonkurrencer, hvor 8. Gilde 

vandt titlen som Sct. Georgsmester. 

Den anden konkurrence var mere indi-

viduel og havde vist ikke en sikker 

vinder. Inden vi sluttede med ”Nu er 

jord og himmel stille” opfordrede Thø-

ger til, at man meldte sig som hjælper 

ved det kommende loppemarked. 

 

 

 

 

 

 

Kirsten 

Den 1. oktober holdt 6. Gilde 

gildemøde i Langenæskirken. Alice og 

Pia havde lige været på en bustur til 

Normandiet, så det fortalte Alice om. 

På turen ned overnattede de på 

hotel Mercur i Krefeldt. Næste dag 

kørte de videre til Caen, hvor de blev 

indlogeret på et fransk hotel. De fik et 

familieværelse med en stor seng, men 

desværre med dobbeltdyne. Heldigvis 

var der en seng mere, så den tog Alice, 

så de var fri for at ligge og slås om 

dynen. 

Det var en tur med mange stær-

ke oplevelser. Churchill var klar over, 

at hvis der skulle være en landgang var 

man nødt til at have nogle havne. Det 

var de sænkekasser, man stadig kan se 

nogle stykker af i Arromanches. De 

bestod af hule betonklodser der blev 

sænket ned på bunden. 

De forskellige dele blev bygget i 

Storbritannien, sendt tværs over kana-

len og samlet ud for Normandiets ky-

ster. Det var et enormt mesterværk 

inden for ingeniørkunst. Lord Mount-

batten udtalte: ”Når vi ikke kan råde 

over nogle havne, tager vi vores egne 

med”. I løbet af en uge blev der bragt 

over 18.000 tons gods i land om da-

gen. De var også ude og se den ameri-

kanske gravplads. Her stor 9.387 hvide 

marmorkors i snorlige rækker på en 

hel grøn og velplejet græsplæne. 

De tyske faldne er ofte begravet, 

hvor de faldt men der findes også stør-

HEROLDEN