”Ungdomsøen” – det tidligere Middel-

grundsfortet i Øresund, som er anskaffet 

med støtte fra bl.a. A.P. Møller Fonden, 

Nordea-fonden og Tryg Fonden. 

Ungdomsøen skal være et fristed 

for alle unge, og altså ikke kun for med-

lemmer af de fem spejderkorps, og tanken 

er årligt at samle 150.000 børn og unge til 

aktiviteter ud fra spejdernes metoder og 

ideer, fortalte Nils. 

Middelgrundsfortet er pt. under 

omfattende renovering ved hjælp af frivil-

lig arbejdskraft, og planen er, at man inden 

åbningen af ungdomsøen eller Explorer 

Island går i gang med at udvikle kreative 

processer samt nyskabende ideer og tanker 

for alle unge i Danmark. Spejderne driver 

projektet med muligheden for at invitere 

alle unge for dermed at forberede og teste 

det nye, som skal foregår på øen. 

Nils opfordrede til. at vi indenfor 

gildebevægelsen bakker op bag ildsjælene, 

som har kastet sig ud i opgaverne. Vi skal 

vise interesse for projekterne og være åbne 

for de nye tiltag til gavn for spejderideen – 

og på lidt længere sigt også for gildeideen 

– for de ideer er fortsat gode. 

Han gav sin varmeste anbefaling til 

selv at gå ind på ”spejderne.dk”. Følg med 

i hvad der sker og bliv fanget af det, slutte-

de han. 

Nils præciserede, at hver gang vi er 

samlet til en gildehal, er det for at støtte 

hinanden i vores personlige udvikling og 

for at styrke vort kammeratskab. Vi har det 

fælles mål at gøre tilværelsen menings-

fyldt og søge at tage stilling til livets for-

skellige spørgsmål. 

Kansler Thøger Jensen fortalte her-

efter om gildetegnets symboler og skatme-

ster Kirsten Thorndal forklarede om lysene 

på højbordet. 

Nils redegjorde for hovedsymbolet 

i gildemesterkæden, om Sct. Georgs kamp 

mod dragen. 

Han oplæste herefter Sct. Georgs 

Budskabet 2018, som er skrevet af den 

svenske 

gildebvægelses 

fredslys-

koordinator Gjermund Austvik. 

Vi sluttede så kreds om højbordet 

og bekræftede vores gildeløfte. Olaf Saug-

bjerg læste gildeloven for os. 

Under gildehallen sang vi ”Hvor 

smiler fager den danske kyst” og ”Ja, vi er 

danske spejdere”, lyttede vi til musik af 

Mozart og sang af Lene Siel, og da vi for-

lod gildehallen var det til tonerne af ”In 

the shade of the old apple tree”. 

Arrangerende gruppe bød på ind-

bagt laks og Birgit Ingerslev havde efter 

en sjælden opskrift fremtryllet lækre sprø-

de kagespecialiteter. Desuden blev der 

udtalt venlige fødselsdagsord, og overrakt 

vin og blomster til Frits Hindtoft, 80år, 

ledsaget af et flot tjickkerlickker. 

Aftenen sluttede med vores aften-

sang ”Nu er jord og himmel stille. 

/Frits 

 

 

HEROLDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HEROLDEN 

 

ønsker alle læsere en dejlig, 

solrig sommer og holder ferie. 

 

Udkommer næste gang  

ca. 1. september.