gerne som før havde numre, har nu bogsta-

ver inspireret af lufthavne. 

Alle stuer på hospitalet er enkelt-

mandsstuer, hvor der er en seng, der kan 

slås ud så pårørende kan overnatte. På Or-

topædisk afdeling er der skinner i loftet, så 

patienter kan løftes f.eks. ud på toilettet. 

Vi så billeder af de nye psykiatriske afde-

linger og det var noget af et farveorgie 

med masser af kunst på væggene. 

Efter det udmærkede foredrag var 

der en konkurrence, hvor vi skulle svare på 

7 spørgsmål om hospitalet. 

Derefter var der et skønt traktement 

og så kunne der stilles spørgsmål. Efter 

kaffen var det tid til at synge ”nu er jord 

og himmel stille” og takke af efter en dej-

lig aften. 

Inger A. 

Bortset fra gruppemøderne foregik 

aktiviteterne i 8. Gilde, den sidste 

månedstid mest på udebane Vi deltog med 

fem gildebrødre i Hadsten til Fellowship 

Day arrangementet til et festfyrværkeri af 

underholdning, hvor vi virkelig fik rørt 

lattermusklerne under foredraget  om kar-

riere og engagement og initiativ der skal til 

som dansk soldaterhjemsleder i bl.a. Irak, 

da det gik allerværst til. 

Her blev der skabt frirum for de 

danske soldater som gav nye kræfter i en 

streng hverdag. 

Vores lille flygtninge team stod 

endnu engang for indsamlingen i Risskov/

fedet, hvor flittige indsamlere atter nåede 

over 1000 kroner pr. indsamlingsbøsse. Vi 

nåede op på kr. 48.602 med 34 indsamlere 

og dækkede 38 ruter. Mobilpay bliver 

mere og mere udbredt. Ikke alle ligger ind 

med 

kontanter 

og 

Mobilpay 

noteredes mindst med en halvtredser og 

udgjorde godt 33 pct. af totalbeløbet. 

Århus området indsamlet i alt kr. 821.644 

af 

de 

godt 

13 

millioner 

som 

landsindsamlingen nåede op på. 

Gildet var repræsenteret ved lands-

gildemester stævnet og ved spejdermuseets 

afsløring af årsskriftet. 

Vi har haft udvidet gilde-

ledelsesmøde, hvor vi evaluerede og 

justerede på kommende arrangementer 

m.v., og så holdt vi julemøde den 26 

november, men derom senere. 

Frits 

 

 

HEROLDEN 

HEROLDEN 

 

ønsker alle læsere  

glædelig jul  

og 

godt nytår