HEROLDEN 

 

 

 

 

 

 

Den 24. februar var hele gildet 

og to ægtefæller i alt 10 personer på 

cafe Faust til brunch.  

På spisekortet stod vi både kun-

ne få “det ene” og “det andet”, Det 

halve af os fik det ene og det andet af 

os fik det andet. Det var rigtigt læk-

kert. 

Faust er et tragisk spil i to dele 

af Johann Wolfgang von Goethe fra 

17 .hundrede tallet. Det er hans mest 

berømte arbejde og anses for at være 

en af de bedste tyske litteraturer. 

Der findes en hel del spænden-

de citater, og jeg har fundet nogle en-

kelte. 

“Så snart du stoler på dig selv, 

vil du vide, hvordan du skal leve.” 

“En mand ser verden, hvad han bærer 

i sit hjerte”. “Hvem er du da?”  “Jeg er 

en del af den magt,  som evigt vil ond-

skab, og evigt virker godt.” 

Vi havde et par hyggelige timer, 

og det er nok ikke sidste gang vi tager 

på cafe til en brunch. 

Ofk 

 

 

4. Gilde mødtes i Langenæs 

Sognegård til gildehal d. 18.februar. 

 Gildemester Jette Jørgensen 

(JJ) bød velkommen til årets første 

gildehal, og ønskede alle et rigtig godt 

nytår. I sin gildemestertale causerede 

JJ over en artikel, som en ung journa-

list havde skrevet, da hendes kæreste 

uventet kom hjem med en buket blom-

ster. Hun blev selvfølgelig meget glad 

for blomsterne, og kæresten fortalte at 

han også havde været fornøjet over 

cykelturen hjem, hvor næsten alle hav-

de smilet til ham, henvendt sig og 

sendt ham hen ad cykelstien med en 

kærlighedsvind i ryggen. 

Vi kender det jo nok alle sam-

men, når vi ser en med blomster i fav-

nen, det er det, der kaldes en af livets 

gratis omgang, mænd der bevæger sig 

omkring med bundne blomster, får 

kun smil og medvind. Men så kigger 

den indre kyniker frem, buketten kun-

ne måske være stjålet i receptionen på 

hans arbejde eller det er undskyldning 

for en anden aften, hvor han ikke kom 

hjem før tidligt morgen. En spydig 

tanke, jovist. 

Men journalisten vil nu holde 

fast i billedet af de gode mænd, der nu 

en gang fandtes, og bekæmpe kynis-

men.  I 5. min. Sct. Georg fortalte Erik 

Birkholm om ”Det første frivillige 

Brandværn, der blev oprettet i Tønder 

i 1869 efter en brand i byen. De søn-

derjyske brandfolk arbejder ud fra ca. 

50 brandstationer i Sønderjylland og 

udgør her reelt det operative brandvæ-

sen.  Nogle forsvandt efter 1920 på 

grund af tysk kommandosprog. Ved 

beredskabsformen i 2014 blev 87 

brandvæsner i Danmark pålagt at skul-

le sammenlægges i færre og større 

enheder. I dag findes der 24 kommu-

nale og tværkommunale redningsbe-

redskaber. 

I eftergildehallen skulle vi have 

haft besøg af skovfoged Helge Daus, 

men han havde desværre måttet melde 

afbud på grund af influenza. MEN 

heldigvis kunne Frans Ege Møller træ-

de til med sit forrygende klaverspil, 

hvor vi sang til og selv kunne sige, 

hvilke sange vi gerne ville synge.