Fra 1980-2016 var PA præst i 

Mariager, hvor han var med til at op-

rette spejderne, hvor de mødtes i præ-

stegården, nu mødes de på en halvø i 

Mariager Fjord.  PA er stadig aktiv og 

har svært ved at holde op, hvilket dels 

skyldes den skønne natur omkring Ma-

riager, og at han også syntes det er 

sjovt.   

De holder til udendørs året 

rundt. For 15 år siden sagde PA, at når 

han fik tid, ville han have en båd, har 

altid sagt, at så skal man gøre det man 

siger, og i dag har han en 5 m stor ro-

båd med fiskesejl, som han har haft 

meget stor glæde af og har meget stor 

glæde af.  

Vi sluttede af med at synge 

”Meginsejler sang” (Megin er en spe-

ciel jolle). PA er formand for me-

ginjolleklubben, der mødes en gang 

om året rundt om i Danmark. Efter 

lækkert traktement bød Kjeld Hede-

lund Hanne velkommen i 4. Gilde, og 

gildemesteren takkede jourhavende 

gruppe 44 for godt arrangement og 

mindede os om julestuen d. 10. decem-

ber og fredslyset.  Til slut takkede 

Hanne Holten for optagelse og for 

Kjelds pæne ord, og tak til Kjeld for 

nålen fra Mette. Vi sluttede denne fine 

aften med at synge ”Nu er jord og him-

mel stille”. 

                              

 

             Birthe 

 

Traditionen tro afholdt 4. Gilde 

julestue d. 10. december, denne gang i 

”Hoffmanns Have” i Brabrand, lige-

som sidste år. Gildemester Jette Jør-

gensen indledte med at sige nogle ord 

om Kaj Andersen, der få dage forinden 

var sovet stille ind. 

Herefter var der dejlig julebuffet 

med alt hvad dertil hører, og snapsen 

manglede heller ikke, den havde vi jo 

selv medbragt. Til pakkespillet tror 

jeg, at næsten alle fik en julepakke 

med hjem, nok julens første. Julehisto-

rien blev læst af Frans Ege Møller, 

som også spillede på klaver til de jule-

sange, der blev sunget ind i mellem.  

Aftenen sluttede også med en sang og 

et ønske om en rigtig glædelig jul samt 

et godt nytår og på gensyn til nytårs-

gildehal 2019. 

 

Birthe 

I begyndelsen af december hav-

de vi julemøde og 21 personer var 

mødt op inkl. 3-4 gæster. Og det blev 

en rigtig hyggelig ”juleaften”. Arran-

gerende gruppe havde fremtryllet de 

lækreste retter, som indbefattede alt 

hvad hjertet kunne begære af julemad, 

lige fra sild og hjemmerøget laks til 

flæskesteg og julesylte med en masse 

lækre salater og andet godt som tilbe-

hør.   

Det lange bord var smukt pyntet 

med grankviste, kristtjørnkviste, leven-

de lys og små røde julehjerter, meget 

meget festligt. Og Viggo havde lavet 

snedige bordkort, som skabte nogen 

besvær med at finde den rette plads. 

Det lykkedes dog under grin og sjove 

bemærkninger. 

Henning foreslog herefter, at vi 

startede med at synge ” 5. Gildes jule-

sang”, som står i et omdelt hæfte. Der-

efter ”præsenterede” Henning ”tag 

selv” bordet med alle herlighederne, 

og vi startede med at spise. Ind imel-

lem retterne sang vi endnu en sang, 

mens arbejdsgruppen forsvandt ud i 

køkkenet, kun for at bære endnu et par 

retter ind, (som vi dog havde hørt om 

ville komme) Sangen står også i vores 

julehæfte: ” Nu er det altså jul igen”.  

HEROLDEN