11 

 

HEROLDEN 

En god cafe var der også. Men her 

som andre steder i bygningen, måtte man 

lede efter noget i retningen af normale 

stole - velegnet for gangbesværede. 

Det sjoveste og mest underfundige 

er nu en gong - gong, der lyder, hver gang 

et barn bliver født på Skejby. Sjovt at kun-

ne sige det til de små poder, når man er på 

besøg her, at den også har lydt, da de blev 

født. Ja, netop for børn, er Dokk 1 et para-

dis med de gode legemuligheder inde som 

ude på dette sted. 

Men, så må jeg lige dryppe malurt i 

bægeret: akustikken er vanvittig.! Man har 

ingen fornemmelse af (som blind) hvornår 

man går fra et rum til et andet. De mang-

lende vægge er med til at forstærke dette 

indtryk. Det er ligesom at orientere sig i 

”Bruns Galleri”, umuligt. 

Bygningen, Dokk 1, bryster sig af 

at være så all inkl. så alle århusborgere 

skal føle sig hjemme her. Tjah - det er 

altså ikke tilfældet! 

Birgit. 

  

9. Gilde besøgte Spejdermuseet 

lørdag den 11. november.  ”Goddag og 

velkommen!”, sagde Ulla i døren til os, da 

vi an kom lørdag formiddag d. 11. nov. Og 

velkommen følte vi os med nybrygget 

kaffe og knasende rundstykker, som start 

på rundvisningen. 

Det var en god og informativ rund-

visning, Ulla gav os. Med rig mulighed for 

at kalde minderne frem fra  ”dengang, da 

jeg var lille spejder” Mange fandt ting fra 

deres egen spejdertid: en grønsmutte-

uniform fra 1939 fik Gudrun til at fortælle 

om da hun skulle have sin. – En luftalarm 

og timer i en bunker, gjorde, at det blev en 

dag, hun aldrig glemte. Forståeligt nok.  

Arne fandt nogle ”Strømpeopslag”, der 

hørte til lige netop hans division.— Og 

sådan forløb formiddagen. Der er jo per-

manente udstillinger og tematiske og eller 

midlertidige udstillinger. En af de mange 

ting, der blev fortalt, var, at en ung person 

på et tidspunkt havde sin daglige gang 

derude. Han skulle nemlig skrive en PHD 

afhandling om spejderbevægelsen. 

Den store landslejr ved Sønderborg 

i år var der også meget omkring. Bl. a. 

havde man en masse materiale med dag-

bogsoptegnelser. Også en optegnelse på 

blindeskrift! Lige nu overvejer man, om 

der skal udgives et hæfte med udvalgte 

optegnelser eller få dem lagt på nettet eller 

noget helt 3. 

Loppemarkedsafdelingen fik vi 

også lige besøgt. Og her fandt nogle et par 

gode fund! 

Efter en 3 timers tid kunne vi sige 

farvel og tak for en fin og god rundvis-

ning. Vi var virkelig mættet af de mange 

indtryk. Birgit 

 

PS! Vi fik at vide, at der 

faktisk kommer mange forbi: rundvisning 

af grupper på op til 25 personer og bedste-

forældre med børnebørn! Hvor dejligt at 

høre! 

 Birgit 

 

Torsdag d. 2. november var der 

månedsmøde i DDS’s spejderhytte i Tran-

bjerg.  

Der blev evalueret på de seneste 

aktiviteter og sorteret en hel del af Frimær-

kebankens indsamlede materiale 

  

 

 

 

 

    Uffe

 

 

 

 

 

 

 

Denne måneds forsidemotiv er tilsendt af Erik Birkholm, 

4. Gilde og hentet på Finlands Scoutmuseum i Turku/Åbo